Nezavíráme oči před

domácím násilím

chci vědět více
spustit aplikaci
136
zařízení poskytující pomoc
7
krizových center
1
informační kiosek
Azylové zařízení
Slouží osobám ohroženým domácím násilím bez věkového omezení a jejich cílem je zajistit především bezpečné místo. Jsou to zařízení s celoročním provozem a úhrada za poskytované služby zahrnuje pouze základní režijní náklady. Zařízení poskytují: ubytování, nezbytnou materiální pomoc, doprovod na úřady, policii, soudy a podporu sebevědomí a samostatnosti klientů.
Krizové centrum
Na krizové centrum se může obrátit každý občan bez ohledu na věk a místo bydliště, který se ocitl ve vážné životní situaci, včetně případů domácího násilí. K návštěvě není nutné doporučení, je respektována anonymita klientů. Nabízí služby jako krizová telefonická linka, krizová lůžka, hygienické zázemí, diskrétní přístup, pomoc při sestavení krizového plánu a pomoc psychologickou, psychiatrickou a poradenskou.
Manželská a rodinná poradna
MRP nabízí všem občanům, bez ohledu na věk a místo bydliště bezplatné služby: krizovou intervenci v oblastech osobních a rodinných, diagnostiku partnerských vztahů, psychologické poradenství a terapii (individuální, párovou, rodinnou, skupinovou), sociálně právní poradenství, informační a zprostředkovatelskou službu.
Orgán sociálně právní ochrany dětí
Orgány sociálně právní ochrany dětí poskytují pomoc dětem v různých sociálních situacích, které ohrožují jejich život a příznivý vývoj. K těmto situacím patří nejen případy týrání a zneužívání dětí, ale i případy kdy je dítě svědkem násilí mezi svými rodiči. Oznamující osoby jsou chráněny anonymitou. Oznámení je možné provést telefonicky a písemně, nejlépe však osobně.
Policie
Městská policie poskytne okamžitou pomoc spočívající v přerušení fyzického násilí, ohrožování dětí, ničení majetku apod. Zároveň poskytne informace o místech pomoci osobám ohroženým domácím násilím a doporučení k ochraně osob a majetku. V případě potřeby přivolá Policii ČR. Policie ČR má navíc oprávnění rozhodnout o vykázání násilné osoby ze společného obydlí a zakázat vstup do něj po dobu 10 dnů, včetně zajištění bezpečnosti okolí a zákazu navazování kontaktu s ohroženou osobou.
Pomoc osobám nezvládající agresi
Pomoc těm, kteří se chtějí naučit zvládat svůj vztek a přestat ubližovat svým blízkým. Pomoc je nabízena formou individuální i skupinové terapie.
Specializovaná poradna
Poskytují specializované služby osobám ohroženým domácím násilím. Na tyto organizace se může obrátit každý občan, který je sám ohrožen, nebo který je svědkem domácího násilí. Kontakt je umožněn osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem. Bezplatně poskytují tyto služby: psychologické, sociální a právní poradenství, telefonickou krizovou pomoc, zprostředkování kontaktu a dalších navazujících služeb.
Zdravotnické zařízení
Při hovoru s lékařem je důležité uvést pravdu a netajit žádné informace o skutečných příčinách potíží či zranění! Není na místě chránit násilnou osobu. Lékařskou zprávu je zapotřebí uschovat jako důkazní materiál na bezpečném místě. Zdravotnická zařízení Vám poskytnou: ošetření a léčbu, záznam o provedeném ošetření, rady a informace o pomáhajících institucích.
Informační kiosek
Informační kiosk představuje elektronickou mapu pomoci obětem domácího násilí v regionu JMK. Kiosk je v provozu denně od 4.00 do 23.00 hod. na veřejně přístupném místě v odbavovací hale budovy hlavního nádraží v Brně. Aplikace se snadno ovládá prostřednictvím dotekového monitoru.
Telefonická poradenská pomoc

O aplikaci

Ubližuje Vám někdo z blízkých? Jste vystaveni násilí? Znáte někoho ve svém okolí, kdo není v bezpečí? Někoho, kdo zažívá bití, ponižování…?

Potom nezavírejte oči před domácím násilím. Najděte pomoc ve svém či blízkém regionu a přijďte situaci řešit, nebo se o ní jen poradit.

  • typ pomoci
  • lokalita
  • dostupná pomoc

Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.
- H. J. Schneider -
německý kriminolog
Nejdříve jde o lidskou důstojnost… později o zdraví… a nakonec jde o život!