Mapové aplikace
základní ovládání

Nástroje:

Obsah mapy

Pomocí nástroje "Obsah mapy" můžete přepínat podkladové mapy a měnit jejich průhlednost (resp. sytost)

Stejným nástrojem můžete také zapínat a vypínat jednotlivé překryvné tematické vrstvy, které jsou pro přehlednost zařazeny do skupin.

V mapové aplikaci je možné vyhledávat mapové prvky (např. adresy, městské části, parcely a katastry). Vyhledávání funguje tak, že při zadávání části textu se automaticky nabízí odpovídající výsledky.

Výsledky se zvýrazňují v mapě, při přejíždění myší nad výsledky se aktuální zvýrazní jinou barvou. Kliknutím na jeden konkrétní výsledek se mapa přiblíží.

Hledání adres

Umožňuje vyhledávání části obce (bod), ulice (linie) nebo adresního místa (bod).

Hledání parcel

Umožňuje vyhledávání katastrálního území (plocha) nebo parcely katastru nemovitostí (plocha).

Legenda

V mapě je možné zobrazit legendu v pravém okně aplikace. Zobrazí se zde aktivní vrstvy z obsahu mapy. V případě rastrových podkladů se můžete setkat s odkazem na statickou legendu (např. ve formátu PDF).

Poznámky

Do mapy je možné zakreslit poznámky, ty následně ukládat a sdílet. Kreslit lze bod, linii, plochu, kruh nebo text. Nastavení nabízí širokou škálu pokročilých možností editace zákresu. Uloženou poznámku lze sdílet pomocí tlačítka "sdílet mapu".

Měření

V mapě je možné měřit vzdálenosti a plochy. Lomové body lze dodatečně přidávat a mazat. Výsledek se zobrazuje v postranním panelu.

Export mapy

Nástroj umožňuje uložení mapy do formátu PDF nebo PNG. Nástroj nabízí možnost nastavení velikosti výřezu okna, měřítka a ostatních mapových prvků (nadpis, popisky, legenda aj.).

O aplikaci

Nástroj nabízí dodatečné informace o aplikaci. Mohou se zde nacházet důležité odkazy související s obsahem aplikace.

Identifikace

Nástroj se aktivuje označením v mapě. Má přímou vazbu na obsah mapy, respektive na prvky, které jsou v dané chvíli aktivní. Např. v případě katastrální mapy se zobrazí informace o parcele (geometrie parcel lze navíc přebírat do poznámek). Součástí identifikace bývá vždy informace o poloze a odkazy na náhledy panoramatických snímků.